Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καλωσορίσατε στο ιστολόγιο του PROJECT 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Σχ. Έτος: 2012- 2013
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 • Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
 • Εξέλιξη και αξιολόγηση των επιπτώσεων της Τεχνολογίας των Επικοινωνιών - από την θεωρία στην αναζήτηση βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ):ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:2
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ):
ΝΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ):
ΟΧΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
 • Τα ζητήματα που αφορούν την εισαγωγή και αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία, την ηλεκτρονι την εκπαίδευση και, έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων την τελευταία δεκαετία. Παρόλο που η κοινωνία πιέζει προς την άμεση ένταξή των ΤΠΕ, γιατί βελτιώνει τη ζωή του ανθρώπου, οι συνεχείς καινοτομίες δημιουργούν ταυτόχρονα νέα δεδομένα και ερωτηματικά σχετικά με τη σωστή χρήση τους.
 • Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορική εξέλιξη και δυνατοτήτων των ΤΠΕ καθώς και το ευρύ πλαίσιο των επιπτώσεων της χρήσης των.
 • Ποίες είναι η προϋποθέσεις και τα αναμενόμενα ωφέλει της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη;
 • Μια σειρά από σύγχρονες τεχνικές και εφαρμογές Τηλεκπαίδευσης που εφαρμόζονται θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;
 • Μελέτη περίπτωσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
B. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
 • Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί μια σημαντική αλλαγή αναφορικά με την επικοινωνία των ανθρώπων και τις συναφείς πρακτικές τους. Η αλλαγή αυτή έχει σηματοδοτηθεί από την ψηφιακή επανάσταση, την αναπαράσταση δηλαδή όλων των τύπων δεδομένων (κείμενο, εικόνα, ήχος βίντεο) σε δυαδική μορφή. Η ενοποίηση αυτή και η ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής επηρεάζει όχι μόνο την εκπαίδευση αλλά όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου προσφέροντας νέες δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων. Το ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον της εποχή μας επιβάλει, όχι μόνο τη γνώση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες των ΤΠΕ, αλλά και την αναζήτηση καινοτόμων πρακτικών εφαρμογών.
 • Η επιλογή του θέματος έγινε με κριτήριο την ωφελιμότητα που θα προκύψει από τη συνθετική εμπειρία και γνώση που θα αποκομίσουν οι μαθητές, μέσω της ευρείας χρήσης και αναζήτησης καινοτόμων πρακτικών εφαρμογών των ΤΠΕ.
 • Επίσης, ένας άλλος βασικός λόγος για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος είναι ότι το σχολείο µας διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό τόσο υπολογιστές, όσο και βιντεοπροβολείς, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν για τους σκοπούς της εργασίας.
 • Επιπλέον θα αποτελέσει ευκαιρία εμβάθυνσης των διδασκόμενων τεχνολογικών μαθημάτων κατεύθυνσης, αλλά και καλή αφετηρία προβληματισμού των δυνατοτήτων και εύρους των επιπτώσεων της χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (μέχρι 200 λέξεις)

 • Η εκπόνηση του σχεδίου εργασίας στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει μια διαθεματική δραστηριότητα, την οποία επεξεργάζεται, και στο τέλος όλες οι ομάδες παρουσιάζουν τη συνολική εικόνα του σχεδίου εργασίας. Τα μέλη των ομάδων πραγματοποιούν μικρά διαλείμματα ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, γεγονός που επιτρέπει την ανατροφοδότηση και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό από τον εκπαιδευτικό.


Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

 • Να καλλιεργήσουν συνεργατικές δεξιότητες και να αναπτύξουν πνεύμα συλλογικής δημιουργίας με την ανταλλαγή και σύνθεση διαφορετικών εκτιμήσεων, απόψεων και ερμηνευτικών αντιλήψεων.
 • Να ενεργοποιηθεί η κριτική ικανότητα και η συμμετοχή των μαθητών/τριών στην διδακτική διαδικασία.
 • Να συνειδητοποιήσουν πώς η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών κατά την μαθησιακή διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε γόνιμη ανανέωση του τρόπου προσέγγισης της μάθησης.
 • Να παράγουν απτά αποτελέσματα, ορατά στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, με άμεση αναφορά τον τελικό ωφελούμενο, δηλ τον μαθητή.
 • Να έρθουν σε επαφή με τα σύγχρονα συστήματα και πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.
 • Να αποκτήσουν ένα στέρεο υπόβαθρο ανατροφοδότησης και συνεχή επαναπροσδιορισμού των συνεπειών της ευρείας χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Χρήση της υλικοτεχνικής υποδομής και εποπτικών μέσων διδασκαλίας του Εργαστηρίου Πληροφορικής
 • Υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.